Chorizo Gubernatorskaya «Lackmann», 1.90€/100g.

6.65