Chorizo Gubernatorskaya «Lackmann», 2.10€/100g.

8,20